top of page
IMG_8251 2.JPG

kondiční
box

Oddíl kondičního boxu vznikl v roce 1978, kdy zakládajícími členy byla skupina umělců
a sportovců např. Jiří Sozanský (sochař, malíř), Jan Kraus (herec), Jindřich Sejk (boxer,
kaskadér). Prvním útočištěm oddílu byla boxovna v Žitné ulici (TJ Praga Praha). V roce 1994
se oddíl přemístil do boxovny v Haštalské ulici (TJ Praga Praha), kde setrval až do roku 2002,
a v tomto roce přešel do nově vzniklé boxovny v ulici Mařákova (SK Boxing Praha), kde má
svoji základnu dodnes.

Prvním trenérem oddílu kondičního boxu byl Jindřich Sejk, dále Jiří Brůžek a poté Petr
Michovský, který je hlavním trenérem oddílu kondičního boxu dodnes. Spolu s Petrem
Michovským oddíl trénuje Marek Michovský a Pepa Kovář.

Trénink kondičního boxu trvá 90 minut, které se skládají z rozcvičky, stínového boxu, nácviků
technik, sparingu, nácviků na boxovacích pytlích a lapách a z fyzické přípravy. Trénink
kondičního boxu se v zásadě nijak neliší od tréninku klasického boxu, jediným rozdílem je,
že členové oddílu kondičního boxu nemusí absolvovat boxerské zápasy. V této souvislosti
je potřeba případné zájemce upozornit, že boxerský trénink je velice fyzicky náročný a je
nutná určitá fyzická zdatnost již při účasti na prvním tréninku. Na tréninku kondičního boxu
se nevede prezentace, ale pro zvládnutí základních technik je důležité tréninky navštěvovat
pravidelně.

Během existence oddílu Kondičního boxu se vytvořila „parta“ sportovců z různých profesí
(lékaři, policisté, advokáti, psychologové, novináři, umělci, studenti, atd..), kteří chodí
pravidelně na tréninky, jezdí každé léto na soustředění, a které zejména spojuje záliba
k tomuto krásnému sportu.

bottom of page