top of page
Image by Scott Webb

kruhový trénink

Kruhový trénink je podle Jarkovské (2009) tréninková metoda charakteristická postupným zapojováním vybraných svalových skupin při cvičení na stanovištích obvykle uspořádaných do kruhu. (Jarkovská, 2009) Tento typ tréninků je používán již dlouhou řádku let a v posledních letech se vrací na výsluní a těší se veliké oblibě.

Podstatou kruhového tréninku je zatížení organismu pomocí různých druhů cviků na horní a dolní polovinu těla. Cviky jsou rozděleny na stanoviště a cvičící je postupně střídá s minimální pauzou mezi přechodem. Nedochází tak k poklesu tepové frekvence, střídáním horní a dolní poloviny těla dochází k cirkulaci krve v celém organismu a rozvíjejí se tak silově-vytrvalostní schopnosti cvičícího.

Mezi účinky kruhového tréninku se dá zařadit rozvoj tělesné zdatnosti, funkční síly, výbušnosti, silově-vytrvalostních schopností, aerobní vytrvalosti, motorických schopností, posílení svalů hlubokého stabilizačního systému tzv. core.

bottom of page